Lottum Siebersbroek (Bouwkavels) ong

5973 NA Lottum
€ 133.995,- k.k.
  • Type
  • Ligging Aan rustige weg, In woonwijk
  • Woonoppervlakte
  • Perceeloppervlakte
  • Bouwjaar
  • Inhoud 0 m3
  • Slaapkamers
  • Tuin Geen tuin

Omschrijving

BOUWEN IN HORST AAN DE MAAS
Bouw je droomhuis in Horst aan de Maas.
Ontdek jouw droomhuis in Horst aan de Maas! Wil je jouw droomhuis bouwen op een prachtige locatie? Grijp dan nu je kans in Horst aan de Maas! Wij bieden op verschillende locaties bouwkavels aan die perfect zijn voor het realiseren van jouw eigen woning.
Waarom kiezen voor Horst aan de Maas?
Gelegen tussen de Peel in het westen en de levensader van Limburg ‘Mooder Maas’ in het oosten, treffen we hier een afwisselend landschap aan met prachtige natuurgebieden, landelijk gebied, mooie rivier- en beeklandschappen en aantrekkelijke dorpskernen.
Horst aan de Maas biedt:
– Idyllische omgeving: Geniet van de rust en ruimte van het Limburgse landschap.
– Voorzieningen binnen handbereik: Alle nodige voorzieningen zoals scholen, winkels, openbaar vervoer en recreatiemogelijkheden zijn in de buurt.
– Centrale ligging: Gunstig gelegen nabij uitvalswegen en steden als Venlo en Eindhoven.
– Ruime en groene wijken met goede infrastructuur.
– Gezonde leefomgeving.

Wacht niet langer en creëer jouw eigen “thuis” in Horst aan de Maas!
Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over beschikbare bouwkavels en mogelijkheden.

LOCATIE SIEBERSBROEK LOTTUM
9 bouwkavels in Siebersbroek Lottum
Tegen de kern van Lottum komt nieuwbouwwijk Siebersbroek waar we 9 kavels namens de gemeente Horst aan de Maas mogen aanbieden. Dit plan krijgt een groene uitstraling en heeft een dynamische uitstraling door een mooie mix van diverse soorten woningen.

De gemeente Horst aan de Maas is voornemens om een woningbouwontwikkeling mogelijk te maken aan de Horsterdijk te Lottum (gemeente Horst aan de Maas). Het plangebied is hierbij gelegen aan de westzijde van de kern Lottum. Het beoogde woningbouwplan omvat de realisatie van verkeersvoorzieningen, parkeervoorzieningen, openbaar groen, ruimte voor hemelwaterinfiltratie en maximaal 60 woonkavels. Het plangebied is gelegen aan de noordzijde van de Siebersbeek en sluit direct aan op het bestaand woongebied (zijnde de kern Lottum). De beoogde woningbouwontwikkeling zal gefaseerd uitgevoerd worden, echter wordt er wel voor gekozen de bebouwingmogelijkheden en het functioneel gebruik van de gronden al voor het gehele plangebied juridisch-planologisch te verankeren.

Het plangebied is gelegen aan de westzijde van de kern Lottum en ligt daarmee in het buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas. De locatie grenst echter wel direct aan de kernrand
van Lottum. Ten westen van het plangebied grenst het plangebied direct aan de Horsterdijk ten zuiden van het plangebied is de Siebersbeek gelegen. Op circa 1 kilometer ten oosten van het
plangebied is de Maas gelegen. Onderhavig plangebied omvat de percelen, kadastraal bekend als Grubbenvorst, sectie H, nr. 289, 410 en 1032. Het plangebied heeft een oppervlakte van
circa 3 hectare.

Het bestemmingsplan vormt een juridische verankering van het stedenbouwkundig ontwerp inclusief een toelichting op de planvorming. Het stedenbouwkundig ontwerp is het gewenste eindbeeld voor de ontwikkeling. Naast het bestemmingsplan, waarin het stedenbouwkundig ontwerp is opgenomen, is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat door de gemeenteraad gelijktijdig met het bestemmingsplan zal worden vastgesteld als onderdeel van de Welstandsnota. Dat document zal fungeren als welstandstoetsingskader voor de vergunningsaanvragen voor deze locatie. Voor de woningen en de openbare ruimte zijn hierin regels opgenomen om het gewenste eindbeeld te realiseren.

BOUWEISEN OMGEVINGSSPLAN
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
• Per bouwperceel is maximaal één woning toegestaan;
• De voorgevel van het hoofdgebouw dient:
Bij vrijstaande woningen en twee aaneen gebouwde woningen minimaal 3 meter uit de bestemmingsgrens te worden opgericht;
Bij aan een gebouwde woningen en patiowoningen minimaal 0 meter uit de bestemmingsgrens te worden opgericht;
• De diepte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 15 meter;
• De afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt:
– bij vrijstaande woningen minimaal 2,5 meter aan beide zijden;
– bij patiowoningen aan beide zijden 0 meter;
• De goothoogte en bouwhoogte mogen niet meer dan 6,5 meter respectievelijk 11,5 meter bedragen;
• Vóór de voorgevel van het hoofdgebouw is een erker toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
– de horizontale diepte van de erker bedraagt maximaal 1 meter;
– de breedte van de erker bedraagt maximaal de helft van de voorgevel van het hoofdgebouw;
– de goothoogte van de erker bedraagt maximaal 3,5 meter.

Voor bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
• De gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 150 m² bedragen, met dien verstande dat het bouwperceel voor maximaal 50% mag worden bebouwd;
• De maximale goothoogte bedraagt 3,5 meter;
• De maximale bouwhoogte bedraagt 6 meter;
• De bijbehorende bouwwerken worden gebouwd op een afstand van minimaal 1 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw en/of het verlengde daarvan.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
• De maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter mag bedragen;
• De maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 meter;
• De maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.

VERKOOPPROCEDURE
Nadat uw interesse voor een kavel kenbaar is gemaakt dient u daarna binnen een termijn van 2 maanden te beslissen over aankoop van de kavel. Nadat u heeft aangegeven dat u de kavel wil kopen, wordt door de makelaar een koopovereenkomst toegezonden met daarin een gebruikelijk financieringsvoorbehoud. De voorkeur van de gemeente is om de overdracht uit te laten voeren door notariskantoor De Laat & Gulikers in Horst of notariskantoor Novitas in Horst. Definitieve aankoop van de bouwkavel, bij de notaris, dient binnen drie maanden na het tekenen van de koopovereenkomst plaats te vinden.

Grondprijs en algemene verkoopvoorwaarden
De gemeenteraad stelt elk jaar de grondprijzen vast. De grondprijs geldt voor alle grond die de gemeente verkoopt. Bij de prijzen zijn belastingen (btw of overdrachtsbelasting) niet meegerekend. Voor aankopen na 1 januari 2024 is een prijs van toepassing van € 245 k.k. per m2 (exclusief btw) van toepassing. Daarnaast zijn op de verkoop van bouwkavels de ‘Algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Horst aan de Maas’ van toepassing.
De belangrijkste bepalingen uit deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn dat de kavels ‘kosten koper’ verkocht worden. Wat wil zeggen dat de notariskosten voor leveringsakte en hypotheekakte en de kadastrale kosten voor rekening van de koper zijn. Ook de 21% btw is voor rekening van de koper. De koper is daarbij verplicht een woning te bouwen op de bouwkavel en deze zelf te bewonen (gedurende minimaal 3 jaar) en niet te verhuren in deze periode. Binnen twee jaar na aankoop van de kavel dient de woning gereed voor bewoning te zijn. De volledige verkoopvoorwaarden zijn op te vragen via de makelaar.
De gemeente Horst aan de Maas biedt voor mensen die voor het eerst een woning willen kopen in Horst aan de Maas een starterslening aan. Via uw eigen hypotheekadviseur kunt u hier meer informatie over verkrijgen. De maximale koop(aanneem)som voor een nieuwbouwwoning is echter € 280.000,- (inclusief eventuele meerwerkkosten), waardoor voor de meeste bouwkavels deze regeling niet van toepassing zal zijn.

Kaart

Interesse? Meer informatie of een afspraak maken?

Erwin Camps

Kandidaat Register Makelaar Taxateur KRMT

Telefoon:077-3989090

E-mail:erwin@intermakelaars.com

Direct zoeken: