Horst Afhang fase D ong

5961 ED Horst
€ 79.745,- k.k.
  • Type
  • Ligging Aan rustige weg, In woonwijk
  • Woonoppervlakte
  • Perceeloppervlakte 269 m2
  • Bouwjaar
  • Inhoud 0 m3
  • Slaapkamers
  • Tuin Geen tuin

Omschrijving

BOUWEN IN HORST AAN DE MAAS
Bouw je droomhuis in Horst aan de Maas.
Ontdek jouw droomhuis in Horst aan de Maas! Wil je jouw droomhuis bouwen op een prachtige locatie? Grijp dan nu je kans in Horst aan de Maas! Wij bieden op verschillende locaties bouwkavels aan die perfect zijn voor het realiseren van jouw eigen woning.
Waarom kiezen voor Horst aan de Maas?
Gelegen tussen de Peel in het westen en de levensader van Limburg ‘Mooder Maas’ in het oosten, treffen we hier een afwisselend landschap aan met prachtige natuurgebieden, landelijk gebied, mooie rivier- en beeklandschappen en aantrekkelijke dorpskernen.
Horst aan de Maas biedt:
– Idyllische omgeving: Geniet van de rust en ruimte van het Limburgse landschap.
– Voorzieningen binnen handbereik: Alle nodige voorzieningen zoals scholen, winkels, openbaar vervoer en recreatiemogelijkheden zijn in de buurt.
– Centrale ligging: Gunstig gelegen nabij uitvalswegen en steden als Venlo en Eindhoven.
– Ruime en groene wijken met goede infrastructuur.
– Gezonde leefomgeving.

Wacht niet langer en creëer jouw eigen “thuis” in Horst aan de Maas!
Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over beschikbare bouwkavels en mogelijkheden.

LOCATIE HORST DE AFHANG
12 bouwkavels in de Afhang (fase D) in de kern Horst
De wijk de Afhang is gelegen aan de Westzijde van de kern Horst en is gevarieerd van opbouw. De gemeente Horst aan de Maas gaat binnenkort van start met fase 5 van dit mooie plan. Het plangebied is gelegen aan de Grad Roosenstraat en de Van den Bekeromstraat te Horst. Het beoogde woningbouwplan omvat de realisatie van verkeersvoorzieningen, parkeervoorzieningen, openbaar groen en maximaal 80 woningen. Het plangebied is gelegen binnen uitbreidingsgebied ‘De Afhang’. In dit gebied zijn gefaseerd ruim 500 woningen gerealiseerd. Het plan heeft de hoogwaardige en duurzame ruimtelijke kwaliteit van zowel de bebouwing als de openbare ruimte hoog in het vaandel staan.

Het nieuwe bestemmingsplan voor deze fase vormt een juridische verankering van het stedenbouwkundig ontwerp inclusief een toelichting op de planvorming. Het stedenbouwkundig ontwerp is het gewenste eindbeeld voor de ontwikkeling. Naast het bestemmingsplan, waarin het stedenbouwkundig ontwerp is opgenomen, is een beeldkwaliteitsplan de Afhang opgesteld, dat door de gemeenteraad gelijktijdig met het bestemmingsplan zal worden vastgesteld als onderdeel van de Welstandsnota. Dat document zal fungeren als welstandstoetsingskader voor de vergunningsaanvragen voor deze locatie. Voor de woningen en de openbare ruimte zijn hierin regels opgenomen om het gewenste eindbeeld te realiseren.

De hoofdstructuur van het gehele woongebied De Afhang heeft een sterk gelaagde opbouw waarin oude en nieuwe patronen elkaar versterken. Bestaande landwegen zoals de Afhangweg, Schoolstraat en Almeweg en bestaande percelen en groenstructuren zijn als belangrijke identiteitsdragers benut en gehandhaafd. Bestaande elementen hebben een nieuwe betekenis in het stedenbouwkundig plan gekregen.
Naast de bestaande wegen en de ringweg is een patroon van openbare ruimtes gecreëerd door de woonstraten en hoven. De hoven vormen belangrijke robuuste groenstructuren in het plan en krijgen deels een functie als speelplek en deels de functie van waterberging. Het groene karakter van de woonstraten wordt vooral bepaald door boombeplanting tussen de parkeerplaatsen en door de groene voortuinen. Binnen deze fase worden ook deels extra gestapelde woningen mogelijk gemaakt om te voorzien in de behoefte hieraan binnen de kern Horst.
De inschrijftermijn voor de 12 bouwkavels loopt tot en met woensdag 15 mei 2024.

BOUWEISEN OMGEVINGSSPLAN
Omgevingsplan de Afhang fase 5
Het geldende omgevingsplan betreft het bestemmingsplan ‘Afhang fase D’, met identificatienummer NL.IMRO.1507.BPHOAFHANGD-BPV1 van de gemeente Horst aan de Maas. U kunt dit bestemmingsplan inzien via omgevingsloket.nl of opvragen bij de makelaar. Daarnaast is van toepassing het beeld kwaliteitsplan van de Afhang, bekend onder identificatienummer b_NL.IMRO.1507.BPHOAFHANGD-BPV1_rb1.pdf en ook in te zien via omgevingsloket.nl of op te vragen via de makelaar.

Enkele belangrijke zaken uit het bestemmingsplan:
Type woningen en afstand tot bestemmingsgrens
per bouwperceel is maximaal één woning toegestaan; de voorgevel van het hoofdgebouw dient: bij vrijstaande woningen en twee-aaneen gebouwde woningen minimaal 3 meter uit de bestemmingsgrens te worden opgericht; bij aaneengebouwde woningen en patiowoningen minimaal 0 meter uit de bestemmingsgrens te worden opgericht; uitsluitend de volgende woningtypen mogen worden gebouwd:vrijstaande woningen; twee-aaneengebouwde woningen; aaneengebouwde woningen; patiowoningen; en ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – appartementen’ zijn gestapelde woningen toegestaan;
Grootte van de woningen, afstand tot bouwperceelgrens en goot- en bouwhoogte
de diepte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 15 meter; de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt:bij vrijstaande woningen minimaal 2,5 meter aan beide zijden; bij twee-aaneengebouwde woningen minimaal 2,5 meter aan één zijde per woning; bij aaneengebouwde woningen aan beide zijden 0 meter; bij patiowoningen aan beide zijden 0 meter; bij gestapelde woningen aan beide zijden minimaal 2 meter; de goothoogte en bouwhoogte mogen niet meer dan 6,5 meter respectievelijk 11,5 meter bedragen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – appartementen’ de goothoogte en bouwhoogte niet meer dan 11,5 meter bedragen; vóór de voorgevel van het hoofdgebouw is een erker toegestaan, mits aan de voorwaarden hiervoor uit het bestemmingsplan wordt voldaan.
Bijgebouwen
de gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 150 m² bedragen, met dien verstande dat het bouwperceel voor maximaal 50% mag worden bebouwd; dit geldt niet voor patiowoningen en levensloopbestendige woningen; de bijgebouwen dienen verder te voldoen aan de eisen uit het bestemmingsplan
Aan huis gebonden beroepen
een aan huis verbonden beroep of -bedrijf is toegestaan onder de voorwaarden uit het bestemmingsplan. De belangrijkste voorwaarde hierin is dat de oppervlakte ten behoeve hiervan mag niet meer bedragen dan 1/3 van de vloeroppervlakte van de woning tot een maximale oppervlakte van 75 m² en dat detailhandel niet is toegestaan;

VERKOOPPROCEDURE
Inschrijvingsprocedure
Gedurende de inschrijftermijn is informatie met betrekking tot de bouwkavels beschikbaar via diverse woningwebsites. Alle geïnteresseerde kunnen gedurende deze termijn bij de verkoopmakelaar terecht voor meer informatie over deze woningbouwkavels. Gedurende het gehele verkoopproces (tot aan datum levering bij de notaris) is de makelaar het aanspreekpunt voor de geïnteresseerden.
Gedurende de inschrijftermijn kunnen kandidaat kopers zich via het notariskantoor inschrijven voor de betreffende bouwkavel(s) waar men interesse in heeft. Het inschrijfformulier is opvraagbaar via de makelaar. Op het inschrijfformulier nummert u de kavels waarvoor u in aanmerking wilt komen in volgorde van voorkeur. Het inschrijven voor een kavel is gratis.
U dient bij het inschrijven verder nog rekening te houden, met de volgende zaken:
– Er is per kavel slechts één inschrijving per persoon, echtpaar of partnerschap toegestaan.
– De inschrijving is niet overdraagbaar aan andere personen.
Zodra de inschrijftermijn is verstreken wordt er door de notaris een volgorde bepaald, op basis van deze volgorde worden de kavels toegewezen naar aangegeven voorkeuren. Mocht een inschrijver geen kavel toegewezen krijgen komt deze inschrijver op de reservelijst en krijgt indien er kavels vrijkomen in de volgorde van de reservelijst de kans om een kavel te kopen.
Als u een kavel toegewezen krijgt, krijg u hierover bericht en een dag na dit bericht gaat de termijn in waarbinnen u een optie heeft op deze kavel. U ontvangt een email met een bevestiging hiervan. U dient daarna binnen een termijn van 2 maanden te beslissen over aankoop van de kavel. Nadat u heeft aangegeven dat u de kavel wil kopen, wordt door de makelaar een koopovereenkomst toegezonden met daarin een gebruikelijk financieringsvoorbehoud. De voorkeur van de gemeente is om de overdracht uit te laten voeren door notariskantoor De Laat & Gulikers in Horst of notariskantoor Novitas in Horst. Definitieve aankoop van de bouwkavel, bij de notaris, dient binnen drie maanden na het tekenen van de koopovereenkomst plaats te vinden.

Grondprijs en algemene verkoopvoorwaarden
De gemeenteraad stelt elk jaar de grondprijzen vast. De grondprijs geldt voor alle grond die de gemeente verkoopt. Bij de prijzen zijn belastingen (btw of overdrachtsbelasting) niet meegerekend. Voor aankopen na 1 januari 2024 is een prijs van toepassing van € 245 k.k. per m2 (exclusief btw) van toepassing. Daarnaast zijn op de verkoop van bouwkavels de ‘Algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Horst aan de Maas’ van toepassing.
De belangrijkste bepalingen uit deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn dat de kavels ‘kosten koper’ verkocht worden. Wat wil zeggen dat de notariskosten voor leveringsakte en hypotheekakte en de kadastrale kosten voor rekening van de koper zijn. Ook de 21% btw is voor rekening van de koper. De koper is daarbij verplicht een woning te bouwen op de bouwkavel en deze zelf te bewonen (gedurende minimaal 3 jaar) en niet te verhuren in deze periode. Binnen twee jaar na aankoop van de kavel dient de woning gereed voor bewoning te zijn. De volledige verkoopvoorwaarden zijn op te vragen via de makelaar.
De gemeente Horst aan de Maas biedt voor mensen die voor het eerst een woning willen kopen in Horst aan de Maas een starterslening aan. Via uw eigen hypotheekadviseur kunt u hier meer informatie over verkrijgen. De maximale koop(aanneem)som voor een nieuwbouwwoning is echter € 280.000,- (inclusief eventuele meerwerkkosten), waardoor voor de meeste bouwkavels deze regeling niet van toepassing zal zijn.

Kavel Grootte Type Grondprijs BTW Grondprijs incl. BTW
27 358 vrijstaand € 87.710,00 € 18.419,10 € 106.129,10
28 392 vrijstaand € 96.040,00 € 20.168,40 € 116.208,40
37 269 2-1 kap € 65.905,00 € 13.840,05 € 79.745,05
38 290 2-1 kap € 71.050,00 € 14.920,50 € 85.970,50
39 463 vrijstaand € 113.435,00 € 23.821,35 € 137.256,35
40 395 vrijstaand € 96.775,00 € 20.322,75 € 117.097,75
41 421 vrijstaand € 103.145,00 € 21.660,45 € 124.805,45
45 386 vrijstaand € 94.570,00 € 19.859,70 € 114.429,70
46 288 2-1 kap € 70.560,00 € 14.817,60 € 85.377,60
47 320 2-1 kap € 78.400,00 € 16.464,00 € 94.864,00
53 330 vrijstaand € 80.850,00 € 16.978,50 € 97.828,50
54 422 vrijstaand € 103.390,00 € 21.711,90 € 125.101,90

Kaart

Interesse? Meer informatie of een afspraak maken?

Dennis Holthuijsen

Directeur – NVM Register Makelaar Taxateur Wonen RM | RT

Telefoon:077-3989090

E-mail:dennis@intermakelaars.com

Direct zoeken: