Roothweg 11

5964 NS Meterik
€ 199.000,- k.k.
  • Type Bedrijfsruimte
  • Totale oppervlakte 170 m2
  • Perceeloppervlakte 474 m2
  • Bouwvorm
  • Bouwjaar 1830
  • Aanvaarding

Omschrijving

In het buitengebied van Meterik gelegen bedrijventerrein met bedrijfswoning, thans in gebruik als garagebedrijf/autosloperij.

Op het perceel is een oude peelboerderij aanwezig welke deels in gebruik is (geweest) als bedrijfswoning en deels als werkplaats (voormalige stalruimte). De opstal is nauwelijks functioneel en renovatie/herbouw behoeftig. Verder is er op het terrein nog een open nissenhut aanwezig.

Iedere volgende eigenaar zal rekening (moeten) houden met de kosten van bodemonderzoek en -sanering.

De gemeente staat ook open over een eventuele andere invulling van het terrein (bijv. beperkt aantal woningen).

Perceel: 3.810 m²
Woning met werkplaats: ca. 170 m²

Bestemmingplan:
Het perceel heeft de bestemming “bedrijf” waarbij bedrijven van cat. 1 en 2 (en garagebedrijven) toegestaan zijn.
Burgemeester en wethouders hebben een wijzigingsbevoegdheid om onder voorwaarden de bestemming te wijzigingen in woondoeleinden (art. 49.2). Hieromtrent is geen nader onderzoek gedaan.

Bestemmingsplan voorschriften (in het kort):
De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
– bedrijven behorend tot categorie 1 en 2, zoals opgenomen in Bijlage 3 (Staat van Bedrijfsactiviteiten);
– specifieke vorm van bedrijf – garagebedrijf:
– wonen ten behoeve van het bedrijf;

met de daarbij behorende:
a. tuinen, erven en terreinen;
b. paden, wegen, ontsluitings- en parkeervoorzieningen;
c. voorzieningen van openbaar nut;
d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
e. groenvoorzieningen, natuur en landschapselementen.

Voor meer informatie en/of de bestemmingplan voorschriften kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Kaart

Interesse? Meer informatie of een afspraak maken?

Remy Beuskens

Directeur – NVM Register Makelaar Taxateur Wonen en Bedrijven RM | RT

Adres:Hogeschoorweg 98, 5914CH Venlo

Telefoon:077-3067101

E-mail:remy@intermakelaars.com